No, per a accedir a la realitat virtual es necessita connexió a internet.