En alguns models d’Iphone és necessari ocultar la barra del navegador manualment.
Prémer la icona “Aa” al costat de la URL >> Ocultar barra d’eines.